SONLICO.nl

Over SONLICO

SONLICO staat voor: Stichting Online Light Coaching. Wij realiseren laagdrempelige en betaalbare basiscoaching voor particulieren, studenten (MBO, HBO en WO) en in het sociaal domein. Onze coaching bevordert zelfregie en doelgerichte ontwikkeling, signaleert en steunt als contact met gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk (b)lijkt. SONLICO maakt gebruik van eenvoudig te bedienen online communicatiemiddelen waarbij veiligheid en privacy voorop staan. 

 


Progressiegericht

SONLICO hanteert de coachingsmethodiek progressiegericht coachen, een verzameling van principes en technieken, die helpen om gewenste doelen en bereikte vooruitgang concreet zichtbaar te maken en om met eigen kracht verdere progressie te bereiken. De progressiegerichte aanpak ligt is een vorm van oplossingsgericht werken en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

 


Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de coaching van SONLICO is op diverse manieren geborgd. Het online karakter van de coaching zorgt ervoor dat op eenvoudige wijze supervisie en intervisie georganiseerd kunnen worden. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de coaching en wordt een sterke signaliseringsfunctie ingebouwd. De coaching van SONLICO valt daarom ook goed in te passen binnen een integrale aanpak van multiprobleemsituaties door organisaties. 

 


Privacy voorop

SONLICO hecht groot belang aan privacy en gegevensbescherming. Onze online applicaties voldoen aan de hoogste internationale veiligheidsnormen. Ook binnen de dienstverlening van SONLICO is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens sterk verankerd. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over de wijze waarop SONLICO (bijzondere) persoonsgegevens beveiligt.